Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV DRAGOVIĆ2x1
3B+9S+1P
2x1
3B+9S+1P