Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit , biće u mogućnosti da: 1. Poznaje i koristi osnovnu pomorsku terminologiju koja se odnosi na brod, djelove broda, posadu i dužnosti 2. Koristi osnovna vremena, pasivne oblike i druge forme za izražavanje dužnosti i odgovornosti i upotrebu osnovnih alata. 3. Uspješno ostvaruje osnovnu i usmenu i pismenu komunikaciju u vezi sa karakteristikama i brodskom posadom, ponudama za posao. 4. Prati osnovnu stručnu literaturu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika III na BRodomasinstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika III na Brodomašinstvu