Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit , biće u mogućnosti da: 1. Poznaje i koristi osnovnu pomorsku terminologiju koja se odnosi na brod, djelove broda, posadu i dužnosti 2. Koristi osnovna vremena, pasivne oblike i druge forme za izražavanje dužnosti i odgovornosti i upotrebu osnovnih alata. 3. Uspješno ostvaruje osnovnu i usmenu i pismenu komunikaciju u vezi sa karakteristikama i brodskom posadom, ponudama za posao. 4. Prati osnovnu stručnu literaturu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA ĐUROVIĆ

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika III na BRodomasinstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika III na Brodomašinstvu