BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA I


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV VUKIČEVIĆ