MODELIRANJE I SIMULACIJA U ELEKTRONICI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN STOJANOVIĆ2x1
5B+1S+2P
2x1
5B+1S+2P