MODELIRANJE POMORSKOG TRANSPORTA I OPTIMIZACIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ROMEO MEŠTROVIĆ2x1
4B+1P
2x1
4B+1P