METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti bi trebali steći sljedeće kompetencije: uočavati razloge naučnog rada uopšteno te znanstvenog rada u pogledu muzike; poznavati osnovne tipove muzikoloških dokumenata i izvora; poznavati standardne publikacije i služiti se njima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KRKELJIĆ3x
1B