Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: ++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR PEJOVIĆ
ANA MATIĆ
SUZANA PAJOVIĆ
ADELA ZEJNILOVIĆ