Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Pokaže znanje o osnovnim grafičkim pojmovima i grafičkoj tehnologiji visoke štampe kroz crtež. 2. Savlada složenu likovnu strukturu i ovlada složenim tehničkim mogućnostima visoke štampe (Drvoreza i Linoreza ). 3. Primijeni gradaciju svjetlosne skale kroz šrafuru,uvođenjem teksture, strukture drveta ili linoleuma (trag alatke). Uvođenje površina sa jednom ili više matrica. 4. Primijeni kulturu grafičkog lista i grafike u širem spoznajnom kontekstu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
15B
MARIJA KAPISODA2x1
15B