Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: : Po završetku ovog predmeta, student ce biti osposobljen da: 1.Raspoznaje osnovne grafičke pojmove kroz grafičku tehnologiju duboke štampe i crtež. 2. Odabere materijal i alat za tehnike duboke štampe. 3.Primijeni organizaciju rada u grafičkoj radionici kao i prevenciju i manipulaciju štetnih i otrovnih materijala u grafici. 4.Istraži likovnu morfologiju posebnost likovno-grafičkog izraza i upoznavanje sa tehnološkim mogućnostima duboke štampe kroz likovnu pedagogiju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x2
40B+3P
MARIJA KAPISODA2x2
40B+3P