Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-GRAFIKA II -   26.04.2020
  Predavanje i rezultati praktičnog rada - 11. nedjelja
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-GRAFIKA II -   13.04.2020
  Predavanje i rezultati praktičnog rada - 8. nedjelja
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-GRAFIKA II -   13.04.2020
  Predavanje i rezultati praktičnog rada - 9. nedjelja
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-GRAFIKA II -   07.04.2020
  Predavanje i rezultati praktičnog rada - 6. nedjelja nastave
Fakultet likovnih umjetnosti-SLIKARSTVO-GRAFIKA II -   07.04.2020
  Predavanje i rezultati praktičnog rada - 7. nedjelja