IZBORNA OBLAST - POKRET MA I


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELIJA RONDOVIĆ2x1
2B
JELENA SIMIĆ4x1
2B