Anđelija Rondović


Anđelija Rondović
Šifra: 900157
Prezime i ime: Anđelija Rondović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAOsnovne1GLUMA I0 x 04 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne1POKRET I0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMASpecijalisticke2GLUMA - PRAKTIČNI SPECIJALISTIČKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne2GLUMA II0 x 04 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne2POKRET II0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne3POKRET III0 x 01 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4POKRET IV0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne5POKRET V0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne6POKRET VI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor