Anđelija Rondović


Anđelija Rondović
Šifra: 900157
Prezime i ime: Anđelija Rondović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAMaster1IZBORNA OBLAST - POKRET MA I0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne1POKRET I0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAMaster2IZBORNA OBLAST - POKRET MA II0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne2POKRET II0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne3GLUMA III0 x 04 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne3POKRET III0 x 01 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4GLUMA IV0 x 04 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4POKRET IV0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne5POKRET V0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne6POKRET VI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor