Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJANA CICOVIĆ-MASLOVAR2x1