PRODUKCIJA U SAVREMENIM AUDIOVIZUELNIM MEDIJIMA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ2x1
8B
VUK VUKOVIĆ4x1
8B