SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: definišu organizacione aspekte savremenih modela pozorišta; analiziraju različite pozorišne sisteme i uspostavljene tradicije ; sagledaju pozorišne politike i njihovu korelaciju sa transformacijom i tranzicijom pozorišta; definišu i metodološki obrade produkciju pozorišnih festivala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RADOVANOVIĆ2x1
1B
JANKO LJUMOVIĆ4x1
1B