OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR PEJAKOVIĆ2x1