Petar Pejaković

Petar Pejaković

redovni profesor | Fakultet dramskih umjetnosti

Rođen sam 02. 10. 1970. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu sam završio u Rijeci u Hrvatskoj. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio sam tri godine filozofije. Diplomirao sam 1999. godine Pozorišnu i radio režiju kod prof. Egona Savina na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U pojedinim predstavama, pored režije, pojavljujem sa i kao autor teksta i scenografije. Još tokom studija više puta sam nagrađivan za režije na domaćim i inostranim pozorišnim festivalima. Posebno sam se istakao u projektima i radu sa...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne1OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE3 x 13 x 10 x 0
FDUGLUMAMaster1POZORIŠNA REŽIJA2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne6OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave