Petar Pejaković


Petar Pejaković
Šifra: 250195
Prezime i ime: Petar Pejaković
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne1OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE3 x 13 x 10 x 0
FDUGLUMAMaster1POZORIŠNA REŽIJA2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne6OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor