Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Razviti teorijski temelj za upoznavanje osnovnih elemenata glume; - Poznavati procedure za analizu tih elemenata; - Shvatiti puteve za scensku realizaciju ustanovljenih elemenata; - Biti odučen od ranijih "iskustava" i gotovih rješenja; - Otkloniti eventualne psihofizičke napetosti kako bi se oslobodila energija; - Steći scensko osjećanje prostora i vremena - Pokrenuti glumačku inteligenciju i maštu, intuiciju i uobrazi¬lju, tjelesno mišljenje i emotivno pamćenje; - Na primjerima iz svakodnevnog života razviti svijest o radnji; - Spontano, iskreno i istinito vršiti radnje na sceni, u saglasnosti sa vlastitim organskim procesima i u svoje ime.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUBRAVKA DRAKIĆ4x1
8B
4x1
8B