JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR RADUNOVIĆ2x1
11B+3P