GOVOR IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA KREK1x1
7B
DUBRAVKA DRAKIĆ2x1
7B