Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELIJA RONDOVIĆ2x1
7B
JELENA SIMIĆ2x1
7B