OSNOVI POZORIŠNE REŽIJE I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR PEJAKOVIĆ2x1
4B+1S+1P