CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Crnogorska drama i pozorište I, studenti će biti osposobljeni da analitički promišljaju i elaboriraju dramsku književnost i pozorišnu umjetnost, te okolnosti njihovog nastanka i njihov razvitak kroz srednjovjekovnu, dorenesansnu, potom renesansnu, baroknu i potom krz epohu prosvijećenosti i romantizma na prostorima Crnogorskog primorja i Boke Kotorske, te same Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA VOJIČIĆ-KOMATINA2x1
5B