SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - -Znati da objasne žanrovske razlike pomova tragično i komično polazeći od Aristotelove Poetike - razumjeti karakteristike posebnih dramskih epoha - razlikovati dramske pojmova: helenski, rimski, srednjevjekovni - moći da analiziraju bazične tekstove epoha - prepoznavati razlike u glumačkim postupcima ranih dramskih poetika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SINIŠA JELUŠIĆ2x1