JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA VOJIČIĆ-KOMATINA2x1
5B+1P