Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Pokret III, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: ● Razumiju osnovne procese i zahtjeve u tjelesnoj ekspresiji lika, ● Ovladaju vještinama tjelesne ekspresije likova, ● Kreiraju likove u zahtjevnoj formi multiplikacije likova, ozvučene i uz prateći tekst, ● Savladaju osnovne pantomimske tehnike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELIJA RONDOVIĆ2x1
5B
1x1
5B