Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - identifikovati osobine govornog područja sa kojeg potiče, - prepoznavati dijalekatsku strukturu na govornom području bivše SFRJ - znati da priprema i realizuje zadatke na čakavskom narječju, - znati da priprema i realizuje zadatke na kajkavskom narjerčju, - znati da priprema i realizuje zadatke na štokavskom narječju, - objediniti dotadašnja znanja i koristiti poznavanje dijalekata kao sredstvo za ostvarivanje glumačkog zadatka kroz dominantno govornu radnju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA KREK2x1
5B
1x1
5B