Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Opiše i objasni pravila tehnike klasične baletske podrške. - Poznaje i demonstrira osnovne parterne i vazdušne podrške. - Saradjuje sa partnerom, istražuje mogućnosti plesnog dueta. - Primjenjuje usvojena znanja u kombinacijama klasičnog baletskog dueta. - Kreira, sa partnerom, plesni dijalog - duet. - Procijeni stepen uspješnosti realizovanih zadataka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA MILAČIĆ-PETROVIĆ NJEGOŠ2x1
4B
2x1
4B