OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti i studentkinje će biti osposobljeni da:razumiju osnovne karakteristike, elemente i terminološki okvir pozorišne produkcije ; ustanove osnove faze u procesu pozorišne produkcije; ustanove opšte specifičnosti u odnosu na razlike unutar polja scenskih i izvedbenih umjetnosti; objasne ulogu i značaj prozorišta u društvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO LJUMOVIĆ