FILMSKA PRODUKCIJA - KRATKI FILM II


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmska produkcija – kratki film II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju i objasne osnovne faze rada tokom razvoja i priprema igranog filma; • Izrade osnovne dokumente neophodne za produkciju filmskog projekta: sinopsis, tritment, scenario, razradu scenarija, plan snimanja, knjigu snimanja, dokumentaciju o lokacijama za snimanje; • Razumiju i koriste softvere u filmskoj produkciji; • Praktično upotrebljavaju znanja pri izradi studentskih radova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MIŠELJIĆ2x1
6B
SEHAD ČEKIĆ2x1
6B

Nove informacije o platformama za nastavu na daljinu

Filmska produkcija - Nastava na daljinu