Fakultet dramskih umjetnosti-FILM I MEDIJI-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   29.09.2021
  Obavještenje o održavanju nastave iz Istorije umjetnosti I
Fakultet dramskih umjetnosti-FILM I MEDIJI-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   27.09.2020
   Istorija umjetnosti I-obavještenje o održavanju nastave
Fakultet dramskih umjetnosti-FILM I MEDIJI-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   23.12.2019
  Istorija umjetnosti I-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019.
Fakultet dramskih umjetnosti-FILM I MEDIJI-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   26.11.2019
  Istorija umjetnosti I-rezultati kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine
Fakultet dramskih umjetnosti-FILM I MEDIJI-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   29.09.2019
  Istorija umjetnosti I-Literatura
Fakultet dramskih umjetnosti-FILM I MEDIJI-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   27.12.2018
  Rezultati popravnog II kolokvijuma iz Istorije umjetnosti I održanog 27. decembra 2018. godine
Fakultet dramskih umjetnosti-FILM I MEDIJI-ISTORIJA UMJETNOSTI I -   25.12.2018
  Rezultati II kolokvijuma iz Istorije umjetnosti I održanog 24. decembra 2018. godine