SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE IV


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR RADUNOVIĆ2x1
3B+1S+1P
2x1
3B+1S+1P