SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE IV


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: • Razumjeti dominantne dramske pravce XX vijeka • Uočavati dramske/poetičke diferencije interpretiranih autora • Razumjeti značenje poma avangardne drame i srodnih pojmova • Shvatiti bazične semantičke kategorije dramskih tekstova epohe • Upoznati pojmove potmoderne i postdramske dramaturgije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SINIŠA JELUŠIĆ2x1
5B
2x1
1B