Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje studenata sa utvrđenim saznanjima iz istorije južnoslovenske drame i pozorišta (teorija i istorija), razvijanje saznajnih elemenata na osnovu toga i uspostavljanje analitičko-kritičkog stava kao osnove za nadgradnju;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija