Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Dokumentarni film I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da ● imaju uvid u osnovne pojmove dokumentarizma; ● upoznaju istorijat razvoja dokumentarnog filma, autora, pravaca, tendencija; ● razumiju forme dokumentarnog izraza; ● znanja i pojmove iz filmske režije primjenjuju u specifičnom prostoru dokumentarnog filma. ● Izrade synopsis dokumentarnog filma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA VUKČEVIĆ2x1
1B