Marija Perović


Marija Perović
Šifra: 250179
Prezime i ime: Marija Perović
Titula:
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5FILMSKA REŽIJA - PROJEKAT I3 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5KREATIVNO PISANJE ZA TV FORMATE I SERIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6FILMSKA REŽIJA - PROJEKAT II3 x 14 x 10 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne6TV REŽIJA VI0 x 00 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6KREATIVNO PISANJE ZA TV FORMATE I SERIJE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor