Marija Perović


Marija Perović
Šifra: 250179
Prezime i ime: Marija Perović
Titula:
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUREŽIJAMaster1FILMSKA REŽIJA MA I4 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1REDITELJSKA POETIKA: CRNOGORSKI/SFRJ FILM I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1REDITELJSKA POETIKA: SVJETSKI FILM I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2FILMSKA REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster2FILMSKA REŽIJA MA II4 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2REDITELJSKA POETIKA: CRNOGORSKI/SFRJ FILM II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2REDITELJSKA POETIKA: SVJETSKI FILM II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5KREATIVNO PISANJE ZA TV FORMATE I SERIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6KREATIVNO PISANJE ZA TV FORMATE I SERIJE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
vanr. prof. Marija PerovićUticaj regionalnih koprodukcija na stvaranje savremenog crnogorskog filmaHrvatski filmski ljetopis
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
vanr. prof. Marija PerovićUticaj regionalnih koprodukcija na stvaranje savremenog crnogorskog filmaHrvatski filmski ljetopis