Marija Perović


Šifra: 250179
Prezime i ime: Marija Perović
Titula:
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 1.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 11.440
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
3 Filmska režija – kratki film I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
4 Filmska režija – kratki film II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Filmska i televizijska režija
7 Filmska režija8x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Filmska i televizijska režija
8 Filmska režija - specijalistički rad8x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor