Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Pokret MA II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: ● Razumiju sisteme improvizacija u pozorišnoj igri, ● Primijene osnovne elemente scenskog pokreta u različitim pozorišnim formama, ● Kreiraju relevantne dramske situacije, praćene tekstom, pjesmom, muzikom i svjetlom, ● Kreiraju i adaptiraju različite fizičke radnje u različitim dramskim situacijama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELIJA RONDOVIĆ2x1
3B