Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Govor MA II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: Samostalno istražuju i tumače govor kao sredstvo za komunikaciju, prevazilaženje različitosti i bogaćenje vlastitog potencijala kao dramskog umjetnika-stvaraoca-reditelja; Poznavaće psiho-tehničke karakteristike glumačkog izraza u okviru govora kao dominantnog sredstva, Upoređivaće mogućnosti i postignuća glumaca u ulogama Znaće da istražuju teorijski okvir odabranih zadataka, Analiziraće i promišljaće govornu radnju kao sredstvo u svim medijima (radio, pozorište, film, televizija).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUBRAVKA DRAKIĆ2x1
3B