ISTORIJA NOVINARSTVA I MEDIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA2x1
41B+46P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
41B+45P