Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše pojam mjerne veličine(signala), definiše statističke momente prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda, analizira različite greške mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost, definiše pojam slučajne promjenljive, funkcije raspodjele i gustine vjerovatnoće, koristi softverska okruženja za statističku obradu rezultata mjerenja, primijeni različite tipove mjernih instrumenata i različite mjerne metode.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJ CVIJETIĆ4x1
30B+11S+25P
1x4
30B+11S
ANDREJ CVIJETIĆ1x1
3P
IRENA OROVIĆ2x1
30B+11S+25P
IRENA OROVIĆ2x1
3P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Termin održavanja popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena

Termin održavanja završnog ispita

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma