Semestar: 4
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Definiše pojam mjerne veličine(signala). Definiše statističke momente prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda. Analizira različite greške mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. Definiše pojam slučajne promjenljive, funkcije raspodjele i gustine vjerovatnoće. Koristi softverska okruženja za statističku obradu rezultata mjerenja. Primijeni različite tipove mjernih instrumenata i različite mjerne metode.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x1
40B+17S+20P
1x6
40B+17S
IRENA OROVIĆ2x1
40B+17S+20P
IRENA OROVIĆ2x0
15P
1x0
15P
1x0

Promjena termina za studente po starom programu

Obavještenje za studente po starom programu

Obavještenje za studente po starom programu

Rezultati nakon popravnog ispita

Rezultati ispita

Termin ispita