Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Opiše osobine obrtnih električnih mašina. 2. Objasni princip rada jednosmjernih motora. 3. Objasni princip rada indukcionih motora. 4. Objasni princip rada sinhronih motora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin predroka za studente koji idu na W&T program

Termin popravnog kolokvijuma - Elektricne masine u EES, Rotacione masine

KONACNI REZULTATI I PREDLOG OCJENA

TERMIN POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

REZULTATI ZI