Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Osnova elektronike, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Definiše osnovne karakteristike poluporodovnika i pn spoja; 2. Obrazlaže osnovne pojačavačke karakteristike različitih tipova tranzistora; 3. Ispituje režim rada bipolarnog tranzistora uključujući i model za male signale; 4. Tumači princip rada i razlike između diferencijalnog pojačavača i pojačavača snage; 5. Analizira jednostavna kola sa operacionim pojačavačima, impulsnim kolima (CR i RC); 6. Tumači osnovne šeme oscilatora, stabilizatora i ispravljačkih kola; 7. Analizira i crta talasne oblike napona u karakterističnim tačkama multivibratorskih kola; 8. Razlikuje osnovne tipove A/D i D/A konvertora;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
9P

Rezultati nakon popravnog ispita - septembarski rok

Rezultati ispita-septembarski rok

Rezultati nakon popravnog ispita

Rezultati ispita

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma