Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. Razumije poruke diskursa na teme s kojima se često susreće (porodica, zanimanja, hobiji, bonton, običaji), kao i osnovne poruke složenijih tekstova i slušnih zapisa na različite konkretne i apstraktne teme (umjetnost, putovanja, mediji, školski sistemi, vremenske prilike) na engleskom jeziku; 2. Usmeno se izražava o poznatim temama relativno tečno, koristeći jednostavne strukture, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme na engleskom jeziku; 3. Opisuje događaje, iskustva, planove, daje objašnjenja i argumente na engleskom jeziku; 4. Vlada gramatikom engleskog jezika na nižem srednjem nivou; 5. Napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene na engleskom jeziku; 6. Bude svjestan povezanosti stranog jezika i kulture, i poznaje neke običaje u zemljama engleskog govornog područja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
87B+1S+13P

Predavanje (ZOOM) - 14. nedjelja

Predavanje (ZOOM) 13. nedjelja

Predavanje (ZOOM)

Predavanje (ZOOM)

Predavanje (ZOOM)

Predavanje (ZOOM)