VISOKONAPONSKA RAZVODNA POSTROJENJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Prepozna značaj, mjesto i ulogu visokonaponskih razvodnih postrojenja u elektroenergetskom sistemu. 2. Klasifikuje i objasni različita naponska i strujna naprezanja visokonaponske opreme. 3. Objasni i analizira mjesto, ulogu i karakteristike pojedinih elemenata visokonaponskih razvodnih postrojenja. 4. Izvrši proračun izbora i provjere pojedinih elemenata visokonaponskih razvodnih postrojenja. 5. Objasni tipove, ulogu i značaj i kreira različite vrste šema glavnih i pomoćnih strujnih krugova koje se koriste pri projektovanju visokonaponskih razvodnih postrojenja. 6. Objasni i analizira značaj i razlišite načine proračuna pouzdanosti u visokonaponskim razvodnim postrojenjima. 7. Objasni značaj, načine i primjenu relejne zaštite i uzemljenja u visokonaponskim razvodnim postrojenjima. 8. Pravilno tumači značaj i ulogu mjerenja, komandovanja, automatike, zaštite i signalizacije. 9. Opiše uticaj visokonaponskih razvodnih postrojenja na okolinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN DURKOVIĆ1x4
18B+19S+15P
MILOŠ JELOVAC1x1
18B+19S+15P
VLADAN RADULOVIĆ3x1
18B+19S+15P

Predavanja 28.02.2022 godine

Rezultati ispita u dodatnom roku - septembar 2022 godine

Konačni rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultati u prvom terminu septembarskog ispitnog roka

Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku 2022 godine

Rezultati ispita u prvom terminu junskog ispitnog roka