ORGANIZACIJA RADA I MENADŽMENT


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ
ALEKSANDAR VUJOVIĆ
ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ3x1
87B+9P

Nastava iz Organizacije rada i menadžmenta (09.03.2023)