ORGANIZACIJA RADA I MENADŽMENT


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ1x1
97B+13P
ALEKSANDAR VUJOVIĆ1x1
97B+6P