Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije pojmove iz oblasti Linearne algebre i analitičke geometrija (pojam vektora, matrice, determinante, sistema linearnih jednačina, ravni i prave u prostoru). 2. Razumije osnovne pojmove i operacije sa komplesnim brojevima 3. Razumije pojmove iz oblasti matematičke analize (pojam realnog broja, realnog brojnog niza i njegovu konvergenciju, graničnu vrijednost, neprekidnost i diferencijabilnost funkcije jedne promjenljive) 4. Rješava složene probleme iz navedenih oblasti 5. Primjenjuje ove pojmove i metode rješavanja problema u drugim oblastima koje proučava na svom studijskom programu 6. Koristi literaturu iz ovih oblasti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR OBRADOVIĆ3x2
100B+64P
OLEG OBRADOVIĆ3x1
100B+64P

Rezultati polaganja u prvom dodatnom ispitnom roku

Prvi dodatni ispitni rok

Materijali sa predavanja - Neodređeni integrali

Prijave za polaganja u dodatnom martovskom ispitnom roku

Rezultati popravnog završnog ispita

Termini polaganja popravnog završnog ispita

Dva zadatka iz primjene diferencijalnog računa