Semestar: 4
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Koristi SI sistem mjernih jedinica, definiše osnovne jedinice i opiše primarne etalone. 2. Objasni osnovne principe rada i strukturu različitih tipova mjernih instrumenata, kao i njihovu primjenu za mjerenje električnih veličina.. 3. Analizira različite greške mjerenja, obradi rezultate mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. 4. Objasni i izabere mjerni metod za mjerenje električnih veličina. 5. Objasni princip rada digitalnog brojila za mjerenje električne energije i način daljinskog očitavanja i upravljanja. 6. Poznaje princip rada i strukturu osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x1
40B+17S+20P
1x6
40B+17S
IRENA OROVIĆ2x1
40B+17S+20P
IRENA OROVIĆ2x0
15P
1x0
15P
1x0

Obavještenje za studente po starom programu

Rezultati nakon popravnog ispita

Rezultati ispita

Termin ispita

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum