ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Objasniti arhitekture mobilnih i industrijskih robota 2. Opisati osnovne kinematičke strukture industrijskih robota 3. Nabrojati osnovne tipove upravljanja industrijskih i mobilnih robota 4. Objasniti direktni i inverzni kinematički problem za industrijske robote do tri stepena slobode 5. Objasniti princip modelovanja dinamike robota, te isti povezati sa kinematikom robota 6. Odrediti tip industrijskog robota prema definisanim zahtjevima proizvodnog procesa 7. Simulirati (off-line) jednostavnije tehnološke operacije sa 6-osnim robotom u proizvodnji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x1
5S
MILOVAN RADULOVIĆ2x1
5S+4P

Tabela sa bodovima i predlogom ocjena nakon drugog termina završnog ispita

Rezultati nakon prvog termina završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Termin popravnog prvog kolokvijuma iz Robotike

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Termin prvog kolokvijuma

Materijal za praćenje nastave 8 tema

Materijal za praćenje nastave 7 tema

Materijal za praćenje nastave VI tema

Materijali za praćenje nastave IV tema

Materijali sa predavanja - prezentacije

prezentacije za seminarske