Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade Završnog ispita

28.01.2019


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Termini ispita u januarskom roku

31.12.2018


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Bodovno stanje nakon drugog testa

13.12.2018


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Raspored grupa za izradu seminarskih radova sa temama

27.11.2018


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Bodovno stanje nakon prvog testa

27.11.2018


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Predlog ocjena nakon odbrane seminarskog rada

25.01.2018


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

19.12.2017


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Tema Upravljanje robotima

28.11.2017


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Nastava TEMA 4

31.10.2017


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Korigovani materijali III tema

17.10.2017


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

NASTAVA TEMA 3

10.10.2017


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Nastava IITEMA

03.10.2017


Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi

Nastava I TEMA

02.10.2017