Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

28.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Bodovno stanje nakon odbrane seminarskih radova i prvog termina završnog ispita

17.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

ZAVRŠNI ISPIT I ODBRANA SEMINARSKIH RADOVA U JANUARSKOM ROKU

30.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Bodovno stanje nakon izrade popravka kolokvijumai odbrane seminarskih radova iz predmeta Robotika

25.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Bodovno stanje nakon izrade trećeg testa

12.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Bodovno stanje nakon prva dva testa iz predmeta Robotika i fleksibilni sistemi automatizacije

27.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Obavještenje o nastavnim aktivnostima

26.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade Završnog ispita

28.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Termini ispita u januarskom roku

31.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Bodovno stanje nakon drugog testa

13.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Raspored grupa za izradu seminarskih radova sa temama

27.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Bodovno stanje nakon prvog testa

27.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Predlog ocjena nakon odbrane seminarskog rada

25.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

19.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Tema Upravljanje robotima

28.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Nastava TEMA 4

31.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Korigovani materijali III tema

17.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

NASTAVA TEMA 3

10.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Nastava IITEMA

03.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Nastava I TEMA

02.10.2017